BachDiep.com

Gia đình là pháo đài và bệ phóng

Xã hội phát triển và thay đổi mãi theo thời gian, đòi hỏi gia đình cũng như các thành viên trong đó phải thích nghi không ngừng về văn hóa, tri thức mà vẫn giữ gìn, phát huy được nền tảng đạo đức truyền thống cha ông truyền lại.
Trong bối cảnh ấy, tổ ấm gia đình là một pháo đài vững chắc để mỗi cá nhân được an toàn trước mọi cám dỗ của xã hội, và cũng chính là bệ phóng tốt nhất để cá nhân có thể vươn ra ngoài xã hội, hòa nhập và mang lại lợi ích cho xã hội.
Bổn phận cha mẹ là quan tâm, chăm sóc con cái, dạy dỗ con bằng tất cả lòng thương yêu, nhưng cương quyết, chú trọng giáo dục lòng hiếu thảo, đạo đức,… Và tất nhiên, để dạy con tốt, cha mẹ phải là tấm gương mẫu mực vì khẩu giáo mà thiếu thân giáo thì các con sẽ không bao giờ tâm phục.
Gia đình chúng ta từ lâu đã được thấm nhuần một nguyên tắc giáo dục: trên kính dưới nhường. Một thời gian dài, nhà tuy nghèo, anh em đông nhưng đã không hề xảy ra chuyện bất đồng nào khiến cha mẹ phải buồn lòng.
Hãy cố gắng phát huy truyền thống ấy để mỗi gia đình nhỏ là một viên gạch xây nên một đại gia đình mãi mãi bền vững.

Trần Bạch Diệp

 

Giới thiệu