BachDiep.com

Mày biết tao là ai không?

Hôm trước, em bị công an giao thông bắt.

Em xuống xe, hét to: "Mày biết tao là ai không mà mày dám thổi? Mày thổi tao là mày còn sống đấy, chứ tao mà thổi là mày chết mẹ mày rồi!".

Chúng nó tưởng em con ông cháu cha cấp lớn hoặc là thanh tra cải trang nên tha.

Em lên xe nổ máy rồi chúng mới dám khép nép lại hỏi: "Thế anh công tác bên nào vậy ạ?"

Em trả lời nhanh: "Tao thổi kèn đám ma!", rồi vít ga chạy mất tích.