BachDiep.com

Khí vận năm Giáp Ngọ

Giáp ngọ gồm Thiên can Giáp kết hợp với Địa chi Ngọ. Giáp thuộc thập can trong hệ thống số đếm 10 của cư dân nông nghiệp, thuộc hành mộc, là số lẻ nên tượng dương, dương mộc. Ngọ thuộc thập nhị chi trong hệ thống số đếm 12 có lẽ của cư dân phi nông nghiệp, thuộc hành hỏa, là số lẻ nên tượng dương, dương hỏa. Giáp ngọ theo ngũ hành lại thuộc kim, dương kim.

Tóm lại Giáp ngọ mang ba hành mộc hỏa và kim, theo luật sinh khắc chế hóa của Ngũ hành thì một sinh (mộc sinh hỏa) hai khắc (hỏa khắc kim, kim khắc mộc), nghe ra không phải là năm bình thường đối với nhiều người tuổi dương.

Theo Đông y, năm Ngọ khí Thiếu âm quân hỏa tư thiên, khí Dương minh táo kim tư tuyền, khí trời nóng bức, khí đất khô khan, nhiều nắng ít mưa, nông dân nói chung sẽ vất vả về nguồn nước sản xuất, những người sống ở thành phố sẽ có khó khăn về nguồn nước sinh hoạt. Người bị các bệnh loại phong thấp thì không quan hệ lắm, nhưng người bị các bệnh loại tim mạch cẩn thận là hay. Năm sau nữa là năm Mùi, khí Thái âm thấp thổ tư thiên, khí Thiếu dương hàn thủy tư tuyền, nên năm nay người sống ở vùng sông nước nên cẩn thận chuyện hô hấp, người sống ở vùng núi đồi nên cẩn thận chuyện đường ruột, vì bệnh nhiễm năm Ngọ qua năm Mùi sẽ phát, phòng trước là hơn.

Giáp ngọ thuộc kim, giới Tử vi còn chia chi tiết hơn thành Sa trung kim (vàng trong cát). Nói về khí thì nếu vàng trong cát gặp hỏa (phía nam) là có lợi, gặp mộc (phía đông) là vô dụng, gặp thủy (phía bắc) là thăng trầm, gặp thổ (ở trung ương) là bế tắc. Các vị tham gia chính sự làm việc giao thiệp cứ để ý xem sai đúng ra sao, chứ vận nước không phải vận khí ngũ hành như bọn ngoài biên chế nói lăng nhăng.
Giáp thuộc mộc, người tuổi Giáp năm nay làm gì cũng có vẻ thuận lợi nhưng chỉ được nửa đầu năm. Hạn đến năm Giáp là thế lưỡng mộc mộc chiết, thịnh mà không trưởng. Gặp Ngọ thì tương sinh nhưng mộc sinh hỏa là sinh xuất, làm được cái gì cũng kẻ khác hưởng là chính, ngàn muôn lần xin lưu ý.

Ngọ thuộc Hỏa, người tuổi Ngọ năm nay chuyện gì cũng giống như được như ý nhưng không lâu bền. Vận đến năm Ngọ là thế lưỡng hỏa hỏa diệt, phát mau tàn mau. Gặp Giáp thì tương sinh lại được mộc sinh nên ở thế sinh nhập, được hưởng lợi nhiều, chỉ là hỏa vốn vô hình phải lấy bốn hình kia làm bản thể, nếu tận dụng thời thế thì dễ thất nhân tâm, cũng ngàn muôn lần xin lưu ý.

Sau cùng, nói kiểu dân gian thì Giáp ngọ là giáp mã, Giáp ngọ thuộc hành kim là kim giáp kim mã. Giáp vàng ngựa sắt hùng thì có hùng nhưng là triệu can qua binh lửa, các vị trẻ tuổi khí huyết phương cương, các bậc phụ lão tính khí hào hùng mà thuộc tuổi dương nhớ câu Thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện chắc sẽ được sống yên ổn hơn.

(Đông Triều - Sưu tầm)

Giao thừa 2014


Tin mới hơn: