BachDiep.com

Các thế võ thoát hiểm

Không có phương pháp thoát hiểm nào là hoàn hảo. Vì vậy thủ sẵn một vài tư thế thoát hiểm trong những tình huống bất ngờ là điều cần thiết. Đôi khi chỉ cần ra một đòn là có thể thoát được, đôi khi chỉ cần 2 giây phản ứng trong khoảng khắc quyết định là có thể cứu được cả đời. Đây là các tư thế võ không khó học, nó rất phổ biến và tập luyện khá dễ, thuần thục khá nhanh và đầy hiệu quả.

Trong clip chỉ có 9 tư thế võ, còn tư thế thứ 10 đó chính là "Tư thế chủ động" của người xem, họ phải tự trang bị thêm cả chục, cả trăm tư thế khác cho bản thân…

Đừng tuyệt đối hóa bất cứ phương pháp thoát hiểm nào và hãy sáng tạo ra thêm những phương pháp khác cho mình:

 


Tin mới hơn:
Tin trước đây: