BachDiep.com

Tác hại lâu dài khi thiếu ngủ thường xuyên

Nguy cơ cao huyết áp sẽ tăng khi bạn chỉ ngủ 5-6 giờ một đêm. Thiếu ngủ làm gia tăng nguy cơ ung thư vú, trầm cảm, suy giảm khả năng nhận thức....

 

Lê Nguyễn (Theo Visually)

http://vnexpress.net/infographic/tu-van/ta-c-ha-i-lau-da-i-khi-thie-u-ngu-thuong-xuyen-3136736.html